Calendar

September 5, 2017

First day of school

September 21 & 22, 2017

Parent-Teacher Interviews – no classes

October 9, 2017

Thanksgiving

October 27, 2017

Non-Instruction Day

November 17, 2017

Non-Instruction Day

December 8, 2017

Non-Instruction Day

December 25, 2017 – January 8, 2018

Winter Break

January 25 & 26, 2018

Parent-Teacher Interviews – No classes

February 15 & 16, 2018

Teacher’s Convention – No Classes

February 19, 2018

Family Day – No classes

March 26 – April 2, 2018

Spring Break

May 18, 2018

Non-Instruction Day

May 21, 2018

Victoria Day – No Classes

June 8, 2018

Non-Instruction Day

June 15, 2018

Parent-Teacher Interviews – No Classes

June 29, 2018

Last Day of School